dijous, 12 d’octubre del 2006

LA SALUTACIÓ DE HEZBOLAHAixí saluden aquests "pajarus" de Hezbolah. I pensar que a Barcelona es van fer manifestacions de recolzament a aquests nazis! Aviat ens haurem d'exiliar.