divendres, 12 de gener del 2007

INTROMISSIONS ESTATALS

Recentment he pogut llegir dues notícies que hom podria considerar molt positives però que a mi, personalment, em fan adonar de la decadència de la societat catalana ensems amb la seva política.
Les notícies anaven de la restauració de dos teatres, un a Sabadell i un altre a Terrassa pagades, aquestes rehabilitacions, pels respectius ajuntaments. A canvi de gastar els diners dels contribuents, tan si van al teatre com si no, en les esmentades obres, els edificis i la gestió passaran als ajuntaments quedant com a part més malmesa la cultura. En efecte, la cultura, aquest conjunt de tradicions d'un poble i que els nostres polítics tracten com una bagassa de carretera, com a mer instrument de control de la ciutadania, és la que paga els plats trencats. Aquesta societat ni tan sols te l'esma de crear empresaris que es facin càrrec d'aquestes coses, i la societat civil és morta de fa molts anys, víctima de la set insaciable de poder dels nostres polítics. Quina enveja em fan els països democràtics que no tenen ministeri / conselleria de cultura!