dissabte, 28 de gener de 2006

MÉS ESTATISME EUROPEU

Fa unes setmanes la Unió Europea tractava de fer una llei per tal de privatitzar els ports marítims de la comunitat. Hi van haver les manifestacions anti-liberalització de rigor i el resultat ha estat que el Parlament Europeu ha cedit al xantatge, enterrant la llei que tants beneficis hagués pogut portar al consumidor.

2 comentaris:

Nirisla ha dit...

perdona la meva ignorançia ,pro amb que beneficia als consumidors la privatitzacio dels ports maritims

i segueix escrivin m'agrada llegir els teus articles critics i que ens van si mes no reflexiona

Perot lo Lladre ha dit...

Actualment la carrega i descarrega de vaixells als ports espanyols esta en mans d'una organitzacio corporativista que fixa els preus del servei com li sembla, distribueix la feina entre els seus membres amb criteris d'oportunitat politica, i a mes acostuma cobrar part dels seus honoraris "en especie". Bona part del que es ven a les botigues aquestes de "Mas barato que en Marruecos" que hi ha darrera del Set Portes surt d'aquesta mena d'impost revolucionari.
Els membres i els beneficiaris d'aquest muntatge diuen que la nova llei faria baixar les retribucions i tambe que els faria la feina menys segura. Doncs si, tenen tota la rao. Pero es que si les retribucions (ara molt pel damunt del preu de mercat) baixen, els costos de les empreses baixaran i els preus de venda dels articles tambe podran baixar, aixo per no parlar del que s'estalviarian del impost revolucionari. Tambe hi hauria mes flexibilitat d'horaris de carrega i descarrega que ara que la orgnitzacio monopolista imposa les seves condicions, i els vaixells podrien descarregar i carregar mes depressa i marxar abans, pagant menys dies de "parkink" al port.
Pero aquesta racionalitzacio, que es de sentit comu i que nomes perjucaria als quatre escollits per una ma divina que se'n beneficien, es impossible a causa dels privlegis politics que aquesta gent te (fonamentats en bona part en el facil recurs a la violencia que fan servir). Es el mateix que passa amb els de la naval del nord i de cadis, els miners de Asturies, ... els tenim que mantenir perque no muntin gresca. Penos pero cert.