dijous, 13 de juliol del 2006

MÉS ESTATISME CATALÀ

Ara que vénen eleccions, la major part de partits polítics ens prometran tot un regitzell de programes socials (de fet, en l'última sessió parlamentària ja se'n han aprovat) per mirar d'arreplegar vots. El més curiós és, però, que cap d'aquests partits ens diuen com pensen pagar-ho. I la cosa està molt clara: o apujen els impostos, o treuen diners d'altres partides deixant així amb el cul enlaire a més d'una conselleria. Sigui una cosa o sigui l'altre, aquesta politiqueria de vol gallinaci donarà una altre volta a la rosca de l'estatisme, essent així una mica menys lliures i una mica més pobres.