dijous, 6 de juliol del 2006

PER REFLEXIONAR

El plaer no es troba tan sols en l'objectiu que un empaita, ans igualment en els passos que menen cap aquest fi.