dissabte, 8 de juliol del 2006

OPINIÓ PÚBLICA SOTMESA

En un llibre titulat “Human Action”, Ludwig von Mises diu:


“Governments cannot free themselves from the pressure of public opinion. They cannot rebel against the preponderance of generally accepted ideologies, however fallacious. But this does not excuse the officeholders who could resign rather than carry out policies disastrous for the country.”


Segurament es referia a governs els quals veritablement són sotmesos a la opinió pública. En canvi si el país té un govern que reparteix subvencions als mitjans de comunicació, aquests esdevenen a la mercè dels polítics fent el paper d'alcavots i manipulant l'opinió pública de tal manera que aquesta és sotmesa als governs.