dissabte, 1 d’octubre del 2005

PASSOS CAP AL DESASTRE

El President/dictador de Veneçuela, Hugo Chávez, en una mostra clara de nepotisme, fa temps nomenà el seu pare Governador estatal, ara, aquest individu ha emès un decret expropiant un molí de farina pertanyent a l’empresa privada més gran del país, anomenada “Polar”. Recentment, l’estat també ha pres el control de dotzenes de granges.
Com que l’estat té la propietat de la indústria petroliera, que representa la quarta part del PIB, això fa que tingui el domini complet de l’economia del país. Ja fa temps que el govern amenaça i expropia empreses que no segueixen els seus dictats.
Com a cas concret de política intervencionista i antiliberal, esmentaré el cas de molts grangers privats, els quals estan sent pressionats per totes bandes. Fins i tot si van als bancs privats en busca d’un crèdit, necessiten un certificat de “granja productiva”, certificat que només poden aconseguir mitjançant una agència estatal. Curiosament, a tots aquells que varen signar una petició de referèndum contra Chávez, els hi ha “perdut” els papers que en els seu dia van portar per tal que els concedissin l’esmentat certificat.
En aquest país es pot aplicar perfectament aquella dita que diu: Cada pas que es fa del capitalisme cap a una economia planificada, és necessàriament, un pas més a prop del absolutisme i la dictadura.