dijous, 6 de gener del 2005

El DÉU ESTAT

Molta gent es pensa que l'Estat és com un déu, que crea les coses del no-res. En el cas de l'Estat, són els diners el que la gent creu que fa aparèixer com per art d'encanteri. Això es tradueix en peticions desaforades de subvencions i regals per part del poble inculte. Des dels llibres d'escola fins a subvencions pel gas-oil. Ho demanen sense saber que ho han de pagar igual, via impostos i amb recàrrec, perquè s'ha de pagar un funcionariat per cobrar i gestionar els diners del poble. La solució és menys Estat i més llibertat individual.

2 comentaris:

arsvirtualis ha dit...

He passat a "espiar" el teu comptador. Petons!

Barandaia ha dit...

La gent no n'és pas conscient, d'això, espiadimonis.

Fixa't que s'exigeix que la seguretat social ho cobreixi tot, que les carreteres siguin magnífiques, que els llibres de text siguin gratuïts, que les beques ho cobreixin tot, que quan neva un cop cada deu anys hi hagi llevaneus a totes les carreteres ("aquí queda tot col.lapsat en canvi a Suïssa això no passa..."), etc. Però sense que puguin els impostos.

Però segurament no és pas culpa només de les persones.

Penso que no hi ha gaire pedagogia de com funciona la política. La política és la forma de repartir uns recursos econòmics limitats en funció d'un ideari, que és el programa polític.

Quan fa que no tenim la sensació que això no és així? Quan fa que a les eleccions això no funciona així? Vull dir que els mítings, les campanyes, fa temps que no van pas per aquí, que no serveixen per explicar de forma realista què es farà.

Suposo que això deu passar a tot arreu. Però si les campanyes electorals són la carta als Reis... doncs tothom fa la carta als Reis!

No s'hauria de demanar més rigor? Que qui arribés al govern complís allò que deia el seu programa, o que justifiqués allò que no hagués pogut complir? Evidentment que no es pot fer tot... però és que de vegades hi ha coses que fan riure... i no de partits marginals que saben que mai no governaran... de partits que saben que seran al govern una bona estona!

És allò que diuen: "però... qui vigila el vigilant?"